Jeff Donne

Jeff är slöjdare ut i fingerspetsarna. Med säkra skär och kreativa idéer tar han sig an det färska träet och täljer stolar, skålar, skedar och nya trädgårdsredskap från gamla. Jeff bor och är verksam i Australien.