AB Karl Hedin i Bålsta
Lillsjörännan 16
746 50 Bålsta Sverige