Hållbarhet

Miljö & ansvar

Med framtiden i fokus

Förr togs allt material som användes i produktionen till vara på. Inget fick gå till spillo, främst av ekonomiska skäl. Ett exempel på en sådan hållbar inställning kommer från vår första fabrik som grundades 1891. Där tillverkades bland annat åkdon och de träbitar som blev över i produktionen av slädarna användes till handtag för en helt annan produkt: knivar.

Idag försöker vi arbeta vidare i samma anda för att säkerställa att vi använder våra material och jordens gemensamma tillgångar på ett så genomtänkt vis som möjligt. Dessutom står inte de ekonomiska aspekterna längre i första rummet. Istället handlar det om ett kontinuerligt arbete för att minimera vår miljöpåverkan. Vi försöker ständigt hitta områden för förbättringar, där vi kan effektivisera våra arbetsprocesser till fördel för både vår egen arbetsmiljö och vår gemensamma globala miljö.

Ett sådant arbetssätt – och inte minst tankesätt – är en självklar del av Morakniv och ger ringar på vattnet inom olika områden. Dels skapar det ekonomisk hållbarhet i företaget, dels en ekologisk och miljömässig hållbarhet i och med att vi hela tiden minskar och förhindrar vår klimatpåverkan. Vi prioriterar också användningen av förnyelsebara och återanvändbara material. Vi är dessutom certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

En ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling är ledstjärnor för vår produktion. Det är vårt sätt att visa omtanke om världen vi lever i.

Återvinningsangivning:

En Morakniv sorteras som metallskrot, slidan som hårdplast och förpackningen som pappersförpackning alternativt plastförpackning.

Socialt ansvar globalt och lokalt

Lika viktigt som att säkra den miljömässiga framtiden är det sociala ansvaret. Vårt främsta fokus ligger på att stödja initiativ i vår närmiljö. På så sätt kan vi vara med och stötta de engagemang som ligger i linje med våra värderingar om lokal förankring.

Det innebär att vi här, på plats i Mora, på bästa tänkbara sätt vill stödja den lokala utvecklingen och föreningslivet. Det gör vi bland annat genom att samarbeta med olika föreningar och projekt, gärna riktade mot barn och ungdomar.