Junior
Management Team

Junior
Management Team

Hej student!

Hej student!

Vi tror att skola och näringsliv behöver arbeta tätare tillsammans för att vara bättre rustade att ta sig an morgondagens utmaningar. Praktisk erfarenhet från bolagsstyrning hjälper studenter att få ut mer av sin utbildning. Företag kan å andra sidan få en injektion av den senaste forskningen och bättre förstå nästa generation av medarbetare, affärspartners och intressenter. En modell för att uppnå detta är att tillsätta en skuggledningsgrupp av studenter, ett koncept vi valt att kalla Junior Management Team (JMT).

Vi tror att skola och näringsliv behöver arbeta tätare tillsammans för att vara bättre rustade att ta sig an morgondagens utmaningar. Praktisk erfarenhet från bolagsstyrning hjälper studenter att få ut mer av sin utbildning. Företag kan å andra sidan få en injektion av den senaste forskningen och bättre förstå nästa generation av medarbetare, affärspartners och intressenter. En modell för att uppnå detta är att tillsätta en skuggledningsgrupp av studenter, ett koncept vi valt att kalla Junior Management Team (JMT).

JMT 2023

Hur fungerar konceptet JMT?

Hur fungerar konceptet JMT?

Det är en stor omställning, ofta förknippat med flera utmaningar, att byta miljö från skolans värld till näringslivet. Hos oss på Morakniv får du möjlighet att praktisera ditt lärande samtidigt som du coachas av olika medlemmar i företagets ledningsgrupp. Det ger möjlighet till insyn och förståelse på ett sätt som kan vara svårt att tillgodogöra sig på annat sätt.

JMT-programmet löper under ett kalenderår och innehåller ett antal aktiviteter och interaktioner. Du kommer också att få hjälp att vidareutveckla ditt CV och din närvaro på LinkedIn. Du kommer bland annat att delta på ledningsgruppsmöten, delta i workshops kring vårt strategiska arbete samt vara med och utveckla vår verksamhet.

Tillsammans med dina juniora ledningskollegor kommer du att få arbeta med samt presentera ett case. Du kommer också tillsammans med din seniora ledningskollega jobba med ett på förhand utvalt område som ni tillsammans fokuserar på under året. JMT-året innehåller också en del andra överraskningar som väntar längs vägen.

Det är en stor omställning, ofta förknippat med flera utmaningar, att byta miljö från skolans värld till näringslivet. Hos oss på Morakniv får du möjlighet att praktisera ditt lärande samtidigt som du coachas av olika medlemmar i företagets ledningsgrupp. Det ger möjlighet till insyn och förståelse på ett sätt som kan vara svårt att tillgodogöra sig på annat sätt.

JMT-programmet löper under ett kalenderår och innehåller ett antal aktiviteter och interaktioner. Du kommer också att få hjälp att vidareutveckla ditt CV och din närvaro på LinkedIn. Du kommer bland annat att delta på ledningsgruppsmöten, delta i workshops kring vårt strategiska arbete samt vara med och utveckla vår verksamhet.

Tillsammans med dina juniora ledningskollegor kommer du att få arbeta med samt presentera ett case. Du kommer också tillsammans med din seniora ledningskollega jobba med ett på förhand utvalt område som ni tillsammans fokuserar på under året. JMT-året innehåller också en del andra överraskningar som väntar längs vägen.

Vad händer under 2023?

Vad händer under 2023?

Q1 Kick-off tillsammans med seniora ledningsgruppen, signering av sekretessavtal samt en utförlig introduktion till Morakniv. Introduktion till JMT case 2023, individuellt uppdrag tillsammans med din seniora kollega samt personlighetsanalys av gruppens olika styrkor och utmaningar.

Q2 Strategisk workshop tillsammans med seniora ledningsgruppen samt individuella uppföljningsmöten.

Q3 Ledningsgruppskonferens och kick-off inför andra halvan av uppdraget samt individuella uppföljningsmöten.

Q4 Karriärcoachning, individuella uppföljningsmöten, utvärdering av JMT 2023 samt casepresentation för styrelsen och seniora ledningsgruppen.

Q1 Kick-off tillsammans med seniora ledningsgruppen, signering av sekretessavtal samt en utförlig introduktion till Morakniv. Introduktion till JMT case 2023, individuellt uppdrag tillsammans med din seniora kollega samt personlighetsanalys av gruppens olika styrkor och utmaningar.

Q2 Strategisk workshop tillsammans med seniora ledningsgruppen samt individuella uppföljningsmöten.

Q3 Ledningsgruppskonferens och kick-off inför andra halvan av uppdraget samt individuella uppföljningsmöten.

Q4 Karriärcoachning, individuella uppföljningsmöten, utvärdering av JMT 2023 samt casepresentation för styrelsen och seniora ledningsgruppen.

Vårt fokus framåt

Vårt fokus framåt

Sedan en tid tillbaka har vi påbörjat en omfattande kursändring i företaget. Den stavas ESG och innefattar inte bara hur vårt handavtryck på miljön ser ut globalt, utan även vilken typ av konkurrenskraftig arbetsgivare vi vill vara lokalt. Därför behöver dig, din input och nya idéer för att fortsätta utvecklas. För vi vet precis som du att kvalitet inte tar några genvägar.

Sedan en tid tillbaka har vi påbörjat en omfattande kursändring i företaget. Den stavas ESG och innefattar inte bara hur vårt handavtryck på miljön ser ut globalt, utan även vilken typ av konkurrenskraftig arbetsgivare vi vill vara lokalt. Därför behöver dig, din input och nya idéer för att fortsätta utvecklas. För vi vet precis som du att kvalitet inte tar några genvägar.

Utvecklas tillsammans med oss!

Utvecklas tillsammans med oss!

erik eriksson

Erik Eriksson

Erik Eriksson

Chief Executive Officer (acting)

Chief Executive Officer (acting)

cpso morakniv

Marit Sandgren

Marit Sandgren

Chief People and Sustainability Officer

Chief People and Sustainability Officer

scm morakniv

Mats Östling

Mats Östling

Chief Business Development

Chief Business Development

Thomas redigerad

Thomas Holmgren

Thomas Holmgren

Chief Operating Officer

Chief Operating Officer

erik eriksson

Erik Eriksson

Erik Eriksson

Chief Financial Officer

Chief Financial Officer

Säg hej till vårt
Junior Management Team 2023

Säg hej till vårt
Junior Management Team 2023

Morakniv presenterar stolt årets juniora ledningsgrupp med nyfikna och engagerade studenter som under året ska skugga den seniora ledningsgruppen med målet att framföra förbättringar till diskussionsbordet. Nu väntar ett år fullt av spännande aktiviteter, affärsutveckling samt insiktsfulla uppdrag. Varmt välkomna hem till Morakniv!

Morakniv presenterar stolt årets juniora ledningsgrupp med nyfikna och engagerade studenter som under året ska skugga den seniora ledningsgruppen med målet att framföra förbättringar till diskussionsbordet. Nu väntar ett år fullt av spännande aktiviteter, affärsutveckling samt insiktsfulla uppdrag. Varmt välkomna hem till Morakniv!

Mitt namn är Stina Eriksson och jag är en tredjeårsstudent på internationella civilekonomprogrammet med inriktning på engelska vid Linköpings Universitet. Som person är jag alltid på jakt efter nya utmaningar och spännande möjligheter att utveckla mina färdigheter. Därför valde jag att söka till JMT på grund av den unika insyn i ledningsgruppsarbete som programmet erbjuder. Jag är speciellt intresserad av ledarskapsrollen och hur en CEO navigerar genom olika utmaningar och beslutsfattande processer. Jag ser särskilt fram emot att se hur den juniora ledningsgruppen kan utveckla Morakniv och hur vi kan inspirera den seniora gruppen med nya perspektiv.

Mitt namn är Stina Eriksson och jag är en tredjeårsstudent på internationella civilekonomprogrammet med inriktning på engelska vid Linköpings Universitet.

Stina Eriksson

Stina Eriksson

Stina Eriksson

Junior CEO

Junior CEO

Morakniv Red

Mitt namn är Emma Lidbäck och jag pluggar till civilingenjör i maskinteknik med en fördjupning inom Operations Management vid Linköpings universitet. Det innebär att jag läser om hur man styr och optimerar produktionsflöden med inslag av ledarskap. Med min tekniska bakgrund i maskinteknik och en nyfikenhet att ständigt lära mig mer hoppas jag att jag kan bidra med nya perspektiv och ett driv att utvecklas. Under året med JMT ser jag fram emot utbytet av kunskap mellan oss studenter och ledningsgruppen och att få en bredare förståelse för vad en ledande roll innebär.

Mitt namn är Emma Lidbäck och jag pluggar till civilingenjör i maskinteknik med en fördjupning inom Operations Management vid Linköpings universitet.

Emma Lidback

Emma Lidbäck

Emma Lidbäck

Junior COO

Junior COO

Mitt namn är Oscar Estéen och till vardags studerar jag tredje året på Civilekonomprogrammet på Jönköping International Business School. Jag har valt att fördjupa mig inom företagsekonomi och med ett särskilt intresse för finans och redovisning är rollen som Junior CFO ett fantastiskt tillfälle att tillämpa mina teoretiska kunskaper i praktiken. Jag ser JMT som en unik möjlighet att få erfarenhet av operativ bolagsstyrning och utbyta kunskap med den seniora ledningsgruppen.

Mitt namn är Oscar Estéen och till vardags studerar jag tredje året på Civilekonomprogrammet på Jönköping International Business School.

Oscar Esteen

Oscar Estéen

Oscar Estéen

Junior CFO

Morakniv Red

Maja Wenngren heter jag, är 24 år och pluggar distans på programmet Master i Folkhälsovetenskap på Mittuniversitetet. Våren 2022 blev jag examinerad som Folkhälsostrateg för hållbar utveckling via Högskolan i Gävle. Jag valde att utbilda mig till folkhälsostrateg då hälsofrämjade och hållbar utveckling är två områden jag brinner för, och vill vara med att påverka inom alla sektorer! Har upplevt svårigheter att få jobb som ung inom området och valde därmed att börja plugga master direkt för att öka min kompetens ytterligare. Jag såg denna möjlighet att få bidra och påverka på organisationsnivå gällande hälsa och hållbar utveckling. Jag tog därmed chansen att söka och blev vald som Junior Chef People and Sustainabillity Officer! Jag ser mycket fram emot allt gällande denna erfarenhet!

Maja Wenngren heter jag, är 24 år och pluggar distans på programmet Master i Folkhälsovetenskap på Mittuniversitetet.

Maja Wenngren

Maja Wenngren

Maja Wenngren

Junior CPSO

Junior CPSO

Mitt namn är Adam och jag studerar industriell ekonomi. Jag såg en möjlighet om att kunna få omvandla mina teoretiska kunskaper till praktiska och jag tog tillfälligt i akt och sökte genast. Det jag mest ser framemot med JMT är att kunna få en inblick över hur man arbetar inom ledningsroller och få en djupare förståelse för hur ett sådant jobb ser ut i praktiken. En sådan här möjlighet är något som jag inte sett förut hos något företag och jag ser väldigt mycket framemot den här lärorika möjligheten.

Mitt namn är Adam Lundqvist och jag studerar industriell ekonomi.

Adam Lundqvist

Adam Lundqvist

Adam Lundqvist

Junior CBDO

Junior CBDO

Ett smakprov från 2023

Ett smakprov från 2023

Under ett par varma försommardagar i Mora fick juniora ledningsgruppen chansen att fördjupa sig i företagets olika produktsegment samt lära sig att tälja med en vass kniv i färskt trä. Här berättar juniorerna själva om hur de upplever konceptet Junior Management Team.

Under ett par varma försommardagar i Mora fick juniora ledningsgruppen chansen att fördjupa sig i företagets olika produktsegment samt lära sig att tälja med en vass kniv i färskt trä. Här berättar juniorerna själva om hur de upplever konceptet Junior Management Team.

JMT FAQ

Du som läser en eftergymnasial utbildning och vill lära dig mer om strategisk och operativ bolagsstyrning. Det är en fördel om utbildningen innehåller ett eller flera inslag av ekonomistyrning, affärsutveckling, arbetsmiljö, digitalisering, logistik, ledarskap, projektledning, innovation, affärsjuridik, processutveckling, kvalitetsstyrning, globalisering, maskinteknik eller materiallära inom metall, plast och trä.

Nej, för dig som student finns inga kostnader associerat med programmet. Morakniv ersätter alla utlägg, t.ex. för resor och uppehälle.

Nej, vi ersätter inte arbetet med monetära medel. Däremot får du kostnadsfri coaching, nya insikter, nya kunskaper, ett större nätverk, ett mer attraktivt CV samt erfarenheter och upplevelser som skolans värld normalt sett inte kan erbjuda.

Du gör en personlig videohälsning och introducerar dig själv och motiverar varför just du behövs i vår juniora ledningsgrupp. Instruktioner för själva videon och hur den skickas in framgår i ansökningsformuläret för JMT. Länk till ansökan hittas på denna sida.

Du kan söka programmet direkt när vi annonserar JMT-konceptet online. Det går bra att söka till den 31 januari 2023. Vänta dock inte med din ansökan då vi regelbundet granskar inkommande videohälsningar.

Vi kommer att ge besked till de sökande senast under februari månad 2023.

Självklart! Om projektet 2023 faller väl ut och vi väljer att genomföra ett nytt program 2024, och du fortfarande är eftergymnasial student vid den tidpunkten, är du varmt välkommen att söka.

Vi vill inkludera dig och övriga JMT-kollegor i vårt strategiska och operativa arbete kring styrning och utveckling av verksamheten. I den processen uppstår frågeställningar av vitt skilda karaktärer där vi gärna ser att du bidrar med egna erfarenheter, kunskaper från dina studier och applicerar den senaste forskningen på området.

Du kan söka vilken roll du vill, dock bara en position åt gången och som matchar din utbildning och personliga intresse.

Vi förstår att du har studier att sköta, något som såklart är högsta prioritet. Under JMT-året förekommer ungefär en handfull träffar, fysiskt eller digitalt, där den seniora och juniora ledningsgruppen arbetar tillsammans. Ibland medverkar också företagets styrelse. Mellan träffarna behöver du och dina JMT-kollegor avsätta tid för att arbeta med ett case, något som introduceras under programmets inledning. Du kan också, i mån av tid, träffa din personliga seniora ledningsgruppsmedlem för att diskutera specifika frågor inom ert gemensamma och specifika område. Det är vår målsättning att så tidigt som möjligt gemensamt fastställa datum för möten och workshops.

Dessa roller finns att söka inför JMT 2023:

  • Junior Chief Executive Officer (CEO)
  • Junior Chief Operating Officer (COO)
  • Junior Chief Business Development (CBD)
  • Junior Chief People and Sustainability Officer (CPSO)
  • Junior Chief Financial Officer (CFO)