Vår Historia

Hur allting började

I området runt Mora finns en lång tradition av knivmakeri, sedan ungefär 400 år tillbaka har det tillverkats vassa knivar till resten av världen. Fröet till vad som skulle bli en av världens mest omtyckta knivtillverkare sås redan 1891 när Frost-Erik Erson återvände hem till byn Östnor i Mora efter fyra års arbete som skogshuggare i Nordamerika. Samma år grundar han sin åkdonsfabrik som tillverkade kälkar, trillor och knivar för verkstadens interna bruk. Vid den här tiden gällde det att hushålla med resurser och att ta vara på överblivet material från produktionen sågs mer eller mindre som en självklarhet. Det skulle visa sig vara en framgångsrik affärsidé. 

Ringar på vattnet

Kort därefter tog knivtillverkningen i åkdonsfabriken fart och blev så småningom en eftertraktad bytesvara hos kringresande gårdfarihandlare som genom sina resor i Sverige spred knivarna från Mora vidare. Vid sekelskiftet hade Morakniv hunnit bli ett väletablerat begrepp bland hantverkare och slöjdare vilket gav ringar på vattnet. Inom några år etablerades exporten och köparna utgjordes främst av grossister, krut- och järnhandlare i Europa. År 1904 hade Frosts tio anställda, tillverkade 19 000 knivar årligen och fokuserade enbart på knivtillverkningen. 

Krång-Johan gör entré

År 1912 grundade Krång-Johan Eriksson sin egen knivtillverkning i Östnor. Han hade tidigare arbetat hos Frosts, men drog inte helt jämnt med arbetsledningen och blev bokstavligen utkastad. Idén om att emigrera till Nordamerika lockade men först ville han prova knivlyckan på egen hand. Tillsammans med Lok-Anders Mattsson grundade han då den knivfabrik som hundra år senare skulle komma att utgöra basen till dagens Morakniv. Det blev heller ingen emigration för Krång-Johan. 

Under 1920- och 30-talen befäste och stärkte Morakniv sin ställning i världen vilket också gav skäl till att lägga till ”Sweden” på bladstämpeln. Vid tiden fanns då flertalet aktiva knivtillverkare i bygden som på ett eller annat vis konkurrerade med varandra vilket gav upphov till att utveckla utbudet för en växande marknad världen över. 

Den röda färgen

Det typiskt röda skaftet som med tiden blivit något av ett signum för knivarna från Östnor etablerades bland annat från denna tid. Från början var skaftet av obehandlad vanlig björk, spillbitar från timmerslädstillverkningen. Senare blev lackerad masurbjörk det självklara materialet till de mer påkostade knivarna men när masurbjörken blev en bristvara återgick man till vanlig björk och för att få den att likna mahogny betsades skaften med en rödaktig färg innan de lackades. När produktionen steg övergavs betsen och skaften målades istället med en mörkröd färg som efterhand dök upp i många olika nyanser. 

En hjälpsam anda

Trots hård konkurrens, beträffande marknad och arbetskraft, fanns det mellan företagen i Östnor alltid en känsla av samhörighet. Än idag finns den så kallade Östnorsandan där företagen hjälpt varandra i tid och otid. 

I mitten av 1900-talet började Bud-Carl Anderssons Knivfabrik, vars verksamhet grundades i slutet av 1880-talet, tillverka isborrar under produktnamnet ”Mora-Borren”. På tidigt 1960-tal började Carl Anderssons barn sälja av sina andelar i företaget, något som så småningom ledde till att KJ Eriksson 1961 köpte upp hela företaget. 

Det är det första av många kommande förvärv bland knivtillverkarna i Östnor. KJ Erikssons isborrar blev världskända när de utvecklade en ny modell i slutet av 1960-talet som kallades ”Mora-Spiralen” i Skandinavien, ”Mora Drill” i USA och ”Swede Bore” i Kanada. 

Två blir till en

År 1988 sker en stor omställning bland företagen när KJ Erikssons Knivfabrik förvärvar en tredjedel av Frosts Knivfabrik. Frosts Knivfabrik blir helägt dotterbolag till KJ Eriksson Knivfabrik 2005 då den sista delen av Frosts Knivfabrik förvärvas. Det gör att konstellationen byter företagsnamn till Mora of Sweden för att ytterligare stärka och markera banden mellan de två. Även varumärkena Morakniv, Frosts Mora och Mora ICE registreras. 

Det slutgiltiga steget i sammanslagningen tas när all produktion samlas i samma lokaler, där KJ Eriksson tidigare huserat. Det är samma plats där fabriken och all tillverkning finns idag och sedan 2016 heter vårt företag Morakniv AB.