Junior
Management Team

Junior
Management Team

Hej student!

Hej student!

Vi tror att skola och näringsliv behöver arbeta tätare tillsammans för att vara bättre rustade att ta sig an morgondagens utmaningar. Praktisk erfarenhet från bolagsstyrning hjälper studenter att få ut mer av sin utbildning. Företag kan å andra sidan få en injektion av den senaste forskningen och bättre förstå nästa generation av medarbetare, affärspartners och intressenter. En modell för att uppnå detta är att tillsätta en skuggledningsgrupp av studenter, ett koncept vi valt att kalla Junior Management Team (JMT).

Nu söker vi på Morakniv fem studenter som studerar på en eftergymnasial utbildning, är nyfikna och drivna och som vill få insyn i såväl strategisk som operativ bolagsstyrning.

maxresdefault e1671097181750

Hur fungerar konceptet JMT?

Hur fungerar konceptet JMT?

Det är en stor omställning, ofta förknippat med flera utmaningar, att byta miljö från skolans värld till näringslivet. Hos oss på Morakniv får du möjlighet att praktisera ditt lärande samtidigt som du coachas av olika medlemmar i företagets ledningsgrupp. Det ger möjlighet till insyn och förståelse på ett sätt som kan vara svårt att tillgodogöra sig på annat sätt.

JMT-programmet löper under ett kalenderår och innehåller ett antal aktiviteter och interaktioner. Du kommer också att få hjälp att vidareutveckla ditt CV och din närvaro på LinkedIn. Du kommer bland annat att delta på ledningsgruppsmöten, delta i workshops kring vårt strategiska arbete samt vara med och utveckla vår verksamhet.

Tillsammans med dina juniora ledningskollegor kommer du att få arbeta med samt presentera ett case. Du kommer också tillsammans med din seniora ledningskollega jobba med ett på förhand utvalt område som ni tillsammans fokuserar på under året. JMT-året innehåller också en del andra överraskningar som väntar längs vägen.

Det är en stor omställning, ofta förknippat med flera utmaningar, att byta miljö från skolans värld till näringslivet. Hos oss på Morakniv får du möjlighet att praktisera ditt lärande samtidigt som du coachas av olika medlemmar i företagets ledningsgrupp. Det ger möjlighet till insyn och förståelse på ett sätt som kan vara svårt att tillgodogöra sig på annat sätt.

JMT-programmet löper under ett kalenderår och innehåller ett antal aktiviteter och interaktioner. Du kommer också att få hjälp att vidareutveckla ditt CV och din närvaro på LinkedIn. Du kommer bland annat att delta på ledningsgruppsmöten, delta i workshops kring vårt strategiska arbete samt vara med och utveckla vår verksamhet.

Tillsammans med dina juniora ledningskollegor kommer du att få arbeta med samt presentera ett case. Du kommer också tillsammans med din seniora ledningskollega jobba med ett på förhand utvalt område som ni tillsammans fokuserar på under året. JMT-året innehåller också en del andra överraskningar som väntar längs vägen.

Vad händer under 2023?

Vad händer under 2023?

Q1 Kick-off tillsammans med seniora ledningsgruppen, signering av sekretessavtal samt en utförlig introduktion till Morakniv. Introduktion till JMT case 2023, individuellt uppdrag tillsammans med din seniora kollega samt personlighetsanalys av gruppens olika styrkor och utmaningar.

Q2 Strategisk workshop tillsammans med seniora ledningsgruppen samt individuella uppföljningsmöten.

Q3 Ledningsgruppskonferens och kick-off inför andra halvan av uppdraget samt individuella uppföljningsmöten.

Q4 Karriärcoachning, individuella uppföljningsmöten, utvärdering av JMT 2023 samt casepresentation för styrelsen och seniora ledningsgruppen.

Q1 Kick-off tillsammans med seniora ledningsgruppen, signering av sekretessavtal samt en utförlig introduktion till Morakniv. Introduktion till JMT case 2023, individuellt uppdrag tillsammans med din seniora kollega samt personlighetsanalys av gruppens olika styrkor och utmaningar.

Q2 Strategisk workshop tillsammans med seniora ledningsgruppen samt individuella uppföljningsmöten.

Q3 Ledningsgruppskonferens och kick-off inför andra halvan av uppdraget samt individuella uppföljningsmöten.

Q4 Karriärcoachning, individuella uppföljningsmöten, utvärdering av JMT 2023 samt casepresentation för styrelsen och seniora ledningsgruppen.

Vårt fokus framåt

Vårt fokus framåt

Sedan en tid tillbaka har vi påbörjat en omfattande kursändring i företaget. Den stavas ESG och innefattar inte bara hur vårt handavtryck på miljön ser ut globalt, utan även vilken typ av konkurrenskraftig arbetsgivare vi vill vara lokalt. Därför behöver dig, din input och nya idéer för att fortsätta utvecklas. För vi vet precis som du att kvalitet inte tar några genvägar.

Sedan en tid tillbaka har vi påbörjat en omfattande kursändring i företaget. Den stavas ESG och innefattar inte bara hur vårt handavtryck på miljön ser ut globalt, utan även vilken typ av konkurrenskraftig arbetsgivare vi vill vara lokalt. Därför behöver dig, din input och nya idéer för att fortsätta utvecklas. För vi vet precis som du att kvalitet inte tar några genvägar.

Ansökan stängd

Ansök innan
den 31 januari

Ansökan för JMT 2023 är nu stängd. Om du inte hann söka i år är du varmt välkommen att söka igen nästa år!

Ansökan för JMT 2023 är nu stängd. Om du inte hann söka i år är du varmt välkommen att söka igen nästa år!

Utvecklas tillsammans med oss!

Utvecklas tillsammans med oss!

johan burtus

Johan Burtus

Johan Burtus

Chief Executive Officer

Chief Executive Officer

cpso morakniv

Marit Sandgren

Marit Sandgren

Chief People and Sustainability Officer

Chief People and Sustainability Officer

scm morakniv

Mats Östling

Mats Östling

Chief Business Development

Chief Business Development

Thomas redigerad

Thomas Holmgren

Thomas Holmgren

Chief Operating Officer

Chief Operating Officer

erik eriksson

Erik Eriksson

Erik Eriksson

Chief Financial Officer

Chief Financial Officer

Junior Management Team 2022

Junior Management Team 2022

Det är med värme vi nu tackar av den juniora ledningsgruppen och önskar morgondagens stjärnor och skarpa företagsledare stort lycka till med framtida uppdrag. Morakniv kommer för alltid att vara tacksamma för era insatser och engagemang som influerat den seniora ledningsgruppen och företaget i stort. Tack för ert insiktsfulla arbete!

Det är med värme vi nu tackar av den juniora ledningsgruppen och önskar morgondagens stjärnor och skarpa företagsledare stort lycka till med framtida uppdrag. Morakniv kommer för alltid att vara tacksamma för era insatser och engagemang som influerat den seniora ledningsgruppen och företaget i stort. Tack för ert insiktsfulla arbete!

Elina Sandin edit

Elina Sandin

Elina Sandin

Junior CEO

Junior CEO

Mika Bjorkman edit

Mika Björkman

Mika Björkman

Junior CPSO

Junior CPSO

Gustav Malmsten edit

Gustav Malmsten

Gustav Malmsten

Junior COO

Junior COO

Mathilda Bjorn edit

Mathilda Björn

Mathilda Björn

Junior SCM

Junior SCM

Erik Nevhagen edit

Erik Nevhagen

Erik Nevhagen

Junior CCO

Junior CCO

Alexandra Plars

Alexandra Plars

Junior CFO

Junior CFO

”Möjligheten att
få sitta i ledningsgrupp
som studerande får man
ingen annanstans.”

”Möjligheten
att få sitta i ledningsgrupp som studerande får man ingen annanstans.”

– Mika Björkman
Junior CPSO 2022

– Mika Björkman
Junior CPSO 2022

Ett smakprov från 2022

Ett smakprov från 2022

Under ett par varma försommardagar i Mora fick juniora ledningsgruppen chansen att fördjupa sig i företagets olika produktsegment samt lära sig att tälja med en vass kniv i färskt trä. Här berättar juniorerna själva om hur de upplever konceptet Junior Management Team.

Under ett par varma försommardagar i Mora fick juniora ledningsgruppen chansen att fördjupa sig i företagets olika produktsegment samt lära sig att tälja med en vass kniv i färskt trä. Här berättar juniorerna själva om hur de upplever konceptet Junior Management Team.

JMT FAQ

Du som läser en eftergymnasial utbildning och vill lära dig mer om strategisk och operativ bolagsstyrning. Det är en fördel om utbildningen innehåller ett eller flera inslag av ekonomistyrning, affärsutveckling, arbetsmiljö, digitalisering, logistik, ledarskap, projektledning, innovation, affärsjuridik, processutveckling, kvalitetsstyrning, globalisering, maskinteknik eller materiallära inom metall, plast och trä.

Nej, för dig som student finns inga kostnader associerat med programmet. Morakniv ersätter alla utlägg, t.ex. för resor och uppehälle.

Nej, vi ersätter inte arbetet med monetära medel. Däremot får du kostnadsfri coaching, nya insikter, nya kunskaper, ett större nätverk, ett mer attraktivt CV samt erfarenheter och upplevelser som skolans värld normalt sett inte kan erbjuda.

Du gör en personlig videohälsning och introducerar dig själv och motiverar varför just du behövs i vår juniora ledningsgrupp. Instruktioner för själva videon och hur den skickas in framgår i ansökningsformuläret för JMT. Länk till ansökan hittas på denna sida.

Du kan söka programmet direkt när vi annonserar JMT-konceptet online. Det går bra att söka till den 31 januari 2023. Vänta dock inte med din ansökan då vi regelbundet granskar inkommande videohälsningar.

Vi kommer att ge besked till de sökande senast under februari månad 2023.

Självklart! Om projektet 2023 faller väl ut och vi väljer att genomföra ett nytt program 2024, och du fortfarande är eftergymnasial student vid den tidpunkten, är du varmt välkommen att söka.

Vi vill inkludera dig och övriga JMT-kollegor i vårt strategiska och operativa arbete kring styrning och utveckling av verksamheten. I den processen uppstår frågeställningar av vitt skilda karaktärer där vi gärna ser att du bidrar med egna erfarenheter, kunskaper från dina studier och applicerar den senaste forskningen på området.

Du kan söka vilken roll du vill, dock bara en position åt gången och som matchar din utbildning och personliga intresse.

Vi förstår att du har studier att sköta, något som såklart är högsta prioritet. Under JMT-året förekommer ungefär en handfull träffar, fysiskt eller digitalt, där den seniora och juniora ledningsgruppen arbetar tillsammans. Ibland medverkar också företagets styrelse. Mellan träffarna behöver du och dina JMT-kollegor avsätta tid för att arbeta med ett case, något som introduceras under programmets inledning. Du kan också, i mån av tid, träffa din personliga seniora ledningsgruppsmedlem för att diskutera specifika frågor inom ert gemensamma och specifika område. Det är vår målsättning att så tidigt som möjligt gemensamt fastställa datum för möten och workshops.

Dessa roller finns att söka inför JMT 2023:

  • Junior Chief Executive Officer (CEO)
  • Junior Chief Operating Officer (COO)
  • Junior Chief Business Development (CBD)
  • Junior Chief People and Sustainability Officer (CPSO)
  • Junior Chief Financial Officer (CFO)