kj mirror

Spegel, spegel på väggen där…

Min farfar Krång-Johan Eriksson, lokalt mer känd som ”KJ”, föddes 1889 och avled vid 75 års ålder 1964 när jag var fem år gammal. Mina minnen av honom är vaga och består mest av historier som jag har fått berättat för mig och synintryck från gamla foton.

Bild67

En enkelbiljett till historien, tack!

För några år sedan hittade jag en Frost 386 med några konstiga markeringar på bladet och slidan. Det fick mig att vilja köpa en och luska ut vad de egentligen betydde. Efter mycket efterforskande växte så småningom en förklaring fram och det visade sig vara vagnsnummer från särskilda tågvagnar på Järnmalmsbanan i norra Sverige.

finnanders2

Finn-Anders i Östnor

Finn-Anders Andersson (1848 - 1930) var den förste att etablera en storskalig knivtillverkning i Mora. Han var ett exceptionellt exempel på den entreprenörsanda som då rådde vid den tiden i regionen.

Bild1

Historien bakom namnet Morakniv

Även om ursprunget till begreppet Morakniv är oklart, syftar det på knivar tillverkade i regionen runt Mora. Vi vet inte exakt när och varför de började kalla dem så. Men en av teorierna pekar mot Katrin-Jöns Persson som föddes 1839, ungefär 15 km söder om Mora, och började tillverka knivar på 1870-talet.

Ducks Unlimited 04

Ducks Unlimited på vift

Följande episod utspelade sig någon gång i slutet av 1980-talet på KJ Erikssons Knivfabrik i Mora. Precis idag som då tillverkade vi kundunika knivar enligt överenskommelse med kunder världen över. Men i slutet av åttiotalet hade vi tillskillnad från idag haft flera oförklarliga fall av att knivar saknades i färdigvarulagret precis innan leverans.

Ladda mer...