8C2A66582

Reflektion & lärande med JMT

Ett ständigt lärande är en viktig komponent för alla organisationer, oavsett typ och bransch. Reflektion och lärande leder till utveckling, vilket är en grundförutsättning för att individer och team ska kunna växa och förnya sig. På det temat arrangerade Morakniv en workshop tillsammans med den juniora ledningsgruppen i syfte att utvärdera pilotprojektet Junior Management Team.

JMT

Teamwork makes the dream work!

Nästa milstolpe för studenterna i den juniora ledningsgruppen var att medverka vid en strategiworkshop tillsammans med den ordinarie ledningsgruppen och bolagets styrelse. Under en varm augustisol samlades vi i förföriskt vackra Tällberg för genomlysning av breda strategiska frågeställningar, bolagets affärsplan, risker och dess hantering, omvärldsanalys och en mängd andra frågeställningar. Det blev ett lärorikt event där mångårig yrkeserfarenhet ställdes mot nyfikna frågor och värderingar från unga och drivna studenter.

8C2A2960 1

JMT Workshop & Konferens maj 2022

I slutet av maj hade vi på Morakniv finbesök av vår juniora ledningsgrupp, Junior Management Team. Under ett par dagar i Mora utspelade sig värdefulla möten tillsammans med ordinarie ledningsgrupp samt aktiviteter och workshops i sann Morakniv-anda. Vi bjuder på en inblick från händelserika dagar!

ilya shishikhin HP7l4kfZ09A unsplash 1

Lanseringen av Mora 2000 (S) Anniversary Edition

Igår lanserade vi 130 st numrerade Mora 2000 (S) Anniversary Edition via Morakniv Concept Store i Mora och på vår kampanjsajt 130.morakniv.se. Vi är överväldigade av det enorma intresset som resulterade i en anstormning till vår webbsida. Vi beklagar att våra tekniska förberedelser inte varit tillräckliga när tusentals besökare från hela världen försökte beställa sitt eget exemplar samtidigt.