Scout 39

Scout 39

I Skandinavien har Scoutknivarna sedan länge varit en självklar del av uppväxten och ens första Morakniv skapade oförglömliga minnen genom äventyren som följde.

I Skandinavien har Scoutknivarna sedan länge varit en självklar del av uppväxten och ens första Morakniv skapade oförglömliga minnen genom äventyren som följde.

Scout 20