Morakniv Stories

Artur R. Andersson, en förhållandevis okänd aktör inom knivtillverkningen i Mora

Artur Andersson 1960 ca

Kamrer Artur R. Andersson. 

Bud-Carl Andersson föddes 1857 i Öna, Mora och var son till ”Önadoktorn” Bud-Anders Persson. År 1889 eller 1890 grundade Bud-Carl sin åkdonsfabrik för timmerslädar, tillika samtidigt knivsmedja för knivtillverkning, senare känt under namnet Carl Anderssons Knivfabrik eller Bud-Carlverkstaden som den lokalt kallades.

Bud-Carl blev bara 67 år och avled 1925 och lämnade efter sig hustru och tre söner som också ärvde hans företag.

Långt senare när både hustrun och två av sönerna gick bort under 1950-talet så sålde änkan efter den ena sonen, Bud-Erik, sin andel till företagets kamrer Artur Andersson från Garsås, Mora som i sin tur sålde halva sin andel till sin släkting Jannes Hallin, han som redan sedan tidigare hade knivfabriken AB Moraknivar i Färnäs, Mora (fd Hallin & Co).

Situationen för Carl Anderssons Knivfabrik blev med tiden ohållbar och i början av 1960-talet hade en annan delägare, Bud-Bror Andersson fått nog och frågade min far, Einar Eriksson, om inte KJ (dvs K J Erikssons Knivfabrik) var intresserade av att köpa Bud-Carlverkstaden. KJ fick köpa Bud-Brors andel och begärde därefter offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Hallins finanser var av sådan karaktär att han inte kunde följa med i budgivningen och efter auktionen var KJ ensam ägare av Bud-Carlverkstaden. Einar som anade oråd beordrade omedelbart byte av lås i fabriksdörrarna men kände sig ändå inte helt säker utan ombesörjde dessutom att svågern Nils Legranäs fick sitta nattvakt första natten. Vid tretiden på natten kom Artur och försökte ta sig in i kontoret men gick bet då hans nycklar inte längre passade. Vad han skulle hämta där vid den tiden på dygnet får vi nog aldrig veta. Man kan i alla fall förstå att det var spännande dagar.

 

Etikett Artur R. Andersson AB 1

 

Artur fortsatte sedan på ett eller annat sätt tillsammans med Jannes Hallin och sålde även knivar i egen regi, se kartongetikett som jag hittade hos AB Moraknivar i Färnäs. Gissningsvis var dessa knivar stämplade som ”AB Moraknivar”. Artur hade säkerligen fått en hel del marknadskännedom under sin tid hos Bud-Carl som han sedan tog med sig vidare till Färnäs.

Ovanstående uppgifter har jag fått berättat direkt från Einar Eriksson och Per Wikstrand och i andra hand från Bud-Lars Andersson via Per Wikstrand.