Morakniv Stories

En enkelbiljett till historien, tack!

Bild67

För några år sedan hittade jag en Frost 386 med några konstiga markeringar på bladet och slidan. Det fick mig att vilja köpa en och luska ut vad de egentligen betydde.

Efter mycket efterforskande växte så småningom en förklaring fram och det visade sig vara vagnsnummer från särskilda tågvagnar på Järnmalmsbanan i norra Sverige.

I varje vagn skulle det finnas en kniv tillgänglig för användning på grund av de många renarna som rörde sig farligt nära tågrälsen. Det var inte sällan de tyvärr blev påkörda och därför behövde man göra slut på lidandet av de skadade djuren.

I de flesta fall används Järnmalmsbanan av Malmtrafiks 8 600 ton tunga malmgodståg för att transportera gods från dess gruvor till hamnarna i Narvik och Luleå. Banan ägs av Trafikverket och går mellan Riksgränsen och Boden i Norrbottens län över en längd av 398 km.

På kniven står det Y1 1293 och slidan Y1 1305. Slidan och knivarna har troligen blandats ihop längs vägen. Siffrorna stämplades inte av Frost, utan av inköparen.

Frost 386 har ett knivblad på 127 mm, ett handtag av rosenträ och en svart läderslida.

Dessutom hade SJ en egen Morakniv, som tillverkades bland annat av KJ Eriksson, CA och E. Jonsson.

 

Bild7

Bild4