Morakniv Stories

Historien om KJ Eriksson och FM Mattsson

KJs kontor 1970 tal

Krantillveraren FM Mattsson har sedan grundandet 1865 gjutit i mässing och producerat allt från hästpinglor till kugghjul och visare till de berömda urverken från Mora. Men det stod inte på förrän tappkranar blev den huvudsakliga inkomstkällan och kranar till köks- och badrumsarmaturer är det de fortfarande är ledande i Sverige på.

Likt flera andra familjeföretag i vår bygd Östnor har man från tid till annan haft flera strängar på sin lyra och 1917 började FMM tillverka knivar. Redan året därpå uppfördes en ny fabrikslokal för ändamålet i före detta Granaths lokaler, som numera huserar en byggfirma, strax norr om dåvarande Morkarlby Järnvägsstation.

Finessen med läget var tänkt att med järnvägen, alldeles inpå knuten, slippa de tidvis besvärliga frakterna över Österdalälven vintertid. Efter drygt 40-års knivtillverkning och en sliten maskinpark sågs dock inget annat råd än att lägga ner verksamheten i slutet av 1961. Det sägs att spekulanter fanns men att Frosts Knivfabrik var tämligen ointresserade på grund av nedgångna maskiner och verktyg. KJ Eriksson, däremot, var intresserade av att köpa bort en ny möjlig uppstickare, men fick inte köpa av FMM eftersom man ansågs vara en konkurrent på armatursidan med sitt krantillverkande systerföretag AB MoraIndustri. Den som till slut fick köpa den redan nedlagda knivtillverkningen var J. Hallin med AB Moraknivar i Färnäs, men de hann dessvärre gå i konkurs innan affären reglerades vilket gjorde att ett par resoluta FMM-pojkar helt sonika åkte till Färnäs och hämtade tillbaka boet.

Det var sedan FMM-grundarens barnbarnsbarn Ingmar Norlin, tillika en skyttekompis till min far, som fick köpa knivtillverkningen från FMM och som därefter som bulvan sålde det vidare till Einar och i sin tur vidare till KJ Eriksson, min farfars knivföretag. Det var bara ett fåtal knivar ur sortimentet som överlevde vidare in i KJ Erikssons sortiment, varav den mest kända är FM Mattssons Nr 650 som återuppstod som KJ Erikssons Nr 1700.

 

Info till FMMs kunder 1961

Information till knivkunder från FMM daterat 28 november 1961.

 

1700 KJE

Ur KJ Erikssons knivkatalog från 1975.