Fraktregion
Språk
Fri frakt från 500kr/50€Säkra betalningar via Stripe | PayPalKnivar tillverkade i Mora, Sverige
Sverige | kr |
Nyheter

Reflektion & lärande med JMT

8C2A66582

Ett ständigt lärande är en viktig komponent för alla organisationer, oavsett typ och bransch. Reflektion och lärande leder till utveckling, vilket är en grundförutsättning för att individer och team ska kunna växa och förnya sig. På det temat arrangerade Morakniv en workshop tillsammans med den juniora ledningsgruppen i syfte att utvärdera pilotprojektet Junior Management Team.

Med deltagare som vid tidpunkten var spridda över flera länder fick vi förlita oss på den digitala tekniken under mötet. Flera viktiga frågor avhandlades, exempelvis vad som fungerat bra respektive mindre bra under projektet, hur nyttan kan ökas för såväl den enskilde studenten som för företaget samt rekommendationer om hur nästa års JMT-program ska utformas.

Både seniora och juniora ledningsgruppsmedlemmar var rörande överens om att projektet tillfört nytta och ser gärna att konceptet permanentas och förnyas inför nästa år. Å den seniora ledningsgruppens vägnar vill jag rikta ett varmt tack till våra juniora skuggor för kloka och tänkvärda inspel under den här workshopen.