Nyheter

Teamwork makes the dream work!

JMT

Pilotprojektet Junior Management Team på Morakniv rullar vidare enligt plan.

Nästa milstolpe för studenterna i den juniora ledningsgruppen var att medverka vid en strategiworkshop tillsammans med den ordinarie ledningsgruppen och bolagets styrelse. Under en varm augustisol samlades vi i förföriskt vackra Tällberg för genomlysning av breda strategiska frågeställningar, bolagets affärsplan, risker och dess hantering, omvärldsanalys och en mängd andra frågeställningar. Det blev ett lärorikt event där mångårig yrkeserfarenhet ställdes mot nyfikna frågor och värderingar från unga och drivna studenter.

För den juniora ledningsgruppen gav det här ovärderlig input och en djupare förståelse för komplexiteten och utmaningarna i strategiska frågor. Att ta med sig nya insikter tillbaka till klassrummet höjer sannolikt kvaliteten på en pågående utbildning. Samtidigt har vi seniorer fått en bättre insikt i de ungas värld och är därmed bättre rustade att ta hand om dem när de senare gör entré i yrkeslivet.

En äkta win-win med andra ord.

Junior Management Team är en viktig hörnsten i Moraknivs hållbarhetsarbete (ESG), där socialt ansvarstagande är högt prioriterat. Att på det här sättet integrera företaget med skolans värld skapar, menar vi, bättre förutsättningar för ett dubbelriktat lärande.