Language English User My Account Emblem
Meny Stäng

Kunglig hovleverantör

En svensk kvalitetsstämpel
Kunglig leverans
Morakniv har antagits som Kunglig Hovleverantör av H.M. Konungen. Det är en hedersutnämning som tilldelas företag som ett bevis på att företagets produkter är uppskattade av någon medlem av Kungafamiljen.
I vårt emblem
Med utnämningen följer möjligheten att använda Stora riksvapnet med texten ”Kunglig Hovleverantör”. Hos oss på Morakniv syns symbolen i vårt emblem tillsammans med dalavapnet och den svenska flaggan.
Svensk kvalitet
Idag finns närmare 130 hovleverantörer och Kunglig Hovleverantör har blivit ett kännetecken för svensk kvalitet. Även om de verkar inom många olika branscher är den gemensamma nämnaren att de bedriver sin verksamhet i Sverige. Dessutom är produkterna ofta världsledande och goda exempel på högklassig, skandinavisk design. De används både av kungafamiljen privat och inom de olika statsförvaltningarna.
Kontakt
Information
Våra produkter
Sociala medier
Kunglig hovleverantör