Fraktregion
Fri frakt från 500kr/50€Säkra betalningarStripe | PayPal | Klarna | SwishKnivar tillverkade i Mora, Sverige

Morakniv förnyar sin visuella identitet

Image of Header 2

Som en del i en pågående strategisk förnyelse lanserar Morakniv en ny visuell identitet. Plattformen är publik från och med den 8 december 2022 och har sin bas i att den röda färgen lyfts fram för att tydligare anspela på företagets historia. Ett manifest har också tagits fram för att värna arv och traditioner, vilket bland annat inkluderar en så kallad tagline formulerad som Quality takes no shortcuts (det finns inga genvägar till kvalitet).

”Vår nya identitet är i första hand en signal om strategiska förändringar”, förklarar Johan Burtus, CEO, och fortsätter: ”Vi bedriver sedan en tid tillbaka ett omfattande arbete kring hållbarhet där både människan och miljön står i centrum. Vidare har vi fördjupat samarbetet med våra partners världen över i syfte att stärka våra gemensamma affärer, exempelvis genom ökad innovationstakt. Samtidigt är vi oerhört måna om att värna vårt arv och traditioner där färg, form och inte minst kvalitet är viktigt att förhålla sig till. Vårt varumärke ska kunna uppfattas som modernt och traditionellt på samma gång.”

”Våra kunder och användare kommer primärt märka vår nya identitet i olika onlinekanaler, men också på förpackningar och i kataloger. Inom kort lanseras en serie nya produkter där förpackningsdesign är anpassad efter vår nya visuella identitet samt att vi hörsammat kundernas krav på design och säkerhet. Vad gäller befintliga produkter kommer vi att slutförbruka dessa förpackningar innan nya införs, vilket illustrerar vår strävan i att vara ett hållbart och ansvarsfullt företag”, avslutar Johan Burtus.

En Morakniv är alltid tillverkad i Mora

Resan för Morakniv börjar 1891 när Frost-Erik Erson återvände hem till byn Östnor i Mora efter fyra år i Nordamerika. När han startade sin åkdonsfabrik såddes det första fröet till det som så småningom skulle bli företaget och varumärket Morakniv som vi känner det idag.

I början tillverkade Frost-Erik endast knivar för fabrikens interna bruk, men produktionen skulle snart komma att växa och allt fler knivar kan skickas ut i såväl Sverige som världen. Idag omsätter Morakniv ca 200 Mkr varav över 70% säljs utanför Sverige.