Shipping Country
Language
Fri frakt från 500kr/50€Säkra kortbetalningar via StripeKnivar tillverkade i Mora, Sverige
Sverige | kr |
Pressmeddelanden

Morakniv lanserar besparings- och effektiviseringsprogram

I en tid av ett mycket osäkert marknadsläge och en relativt låg orderingång väljer Morakniv att lansera ett besparings- och effektiviseringsprogram. Det består dels av en översyn av företagets tjänstemannaorganisation jämte kostnadsreduceringar inom främst administration och köpta tjänster. Samtidigt sker en mindre omorganisation i syfte att stärka företagets konkurrensförmåga. Torsdagen den 4 maj 2023 informerades all personal om programmet.

Ett dussintal tjänster försvinner eller görs om samtidigt som ett antal nya tjänster tillkommer. Nettoeffekten berör ca fem tjänstemän, där en del ändringar består i att pensionsavgångar och egna uppsägningar inte kommer att ersättas. De nya tjänster som skapas genom omorganisationen syftar bland annat till att bättre stödja arbetet med kundbearbetning och försäljning.

– ”Vi lever i en mycket turbulent och svårförutsägbar tid”, säger Johan Burtus, CEO för Morakniv. ”Dels varierar efterfrågan i marknaden kraftigt mellan geografiska marknader och segment samtidigt som vi ständigt behöver förnya vår förmåga att möta omvärldens krav. Vår nya organisationsstruktur är skapad i syfte att ge våra säljare bättre förutsättningar att hjälpa våra kunder samtidigt som vi fortsätter arbetet med att öka effektiviteten och korta ledtider i interna processer.”

En Morakniv är alltid tillverkad i Mora

Resan för Morakniv börjar 1891 när Frost-Erik Erson återvände hem till byn Östnor i Mora efter fyra år i Nordamerika. När han startade sin åkdonsfabrik såddes det första fröet till det som så småningom skulle bli företaget och varumärket Morakniv som vi känner det idag. I början tillverkade Frost-Erik endast knivar för fabrikens interna bruk, men produktionen skulle snart komma att växa och allt fler knivar kan skickas ut i såväl Sverige som världen. Morakniv omsatte under 2022 ca 210 MSEK, varav ca 70% av försäljningen gick på export.

För frågor rörande detta pressmeddelande, vänligen kontakta:

Johan Burtus, CEO, Morakniv AB

johan.burtus@morakniv.se

0738-000 460

Marit Sandgren, CPSO, Morakniv AB

marit.sandgren@morakniv.se

0738-224 055

I en tid av ett mycket osäkert marknadsläge och en relativt låg orderingång väljer Morakniv att lansera ett besparings- och effektiviseringsprogram. Det består dels av en översyn av företagets tjänstemannaorganisation jämte kostnadsreduceringar inom främst administration och köpta tjänster. Samtidigt sker en mindre omorganisation i syfte att stärka företagets konkurrensförmåga. Torsdagen den 4 maj 2023 informerades all personal om programmet.

Ett dussintal tjänster försvinner eller görs om samtidigt som ett antal nya tjänster tillkommer. Nettoeffekten berör ca fem tjänstemän, där en del ändringar består i att pensionsavgångar och egna uppsägningar inte kommer att ersättas. De nya tjänster som skapas genom omorganisationen syftar bland annat till att bättre stödja arbetet med kundbearbetning och försäljning.

– ”Vi lever i en mycket turbulent och svårförutsägbar tid”, säger Johan Burtus, CEO för Morakniv. ”Dels varierar efterfrågan i marknaden kraftigt mellan geografiska marknader och segment samtidigt som vi ständigt behöver förnya vår förmåga att möta omvärldens krav. Vår nya organisationsstruktur är skapad i syfte att ge våra säljare bättre förutsättningar att hjälpa våra kunder samtidigt som vi fortsätter arbetet med att öka effektiviteten och korta ledtider i interna processer.”

En Morakniv är alltid tillverkad i Mora

Resan för Morakniv börjar 1891 när Frost-Erik Erson återvände hem till byn Östnor i Mora efter fyra år i Nordamerika. När han startade sin åkdonsfabrik såddes det första fröet till det som så småningom skulle bli företaget och varumärket Morakniv som vi känner det idag. I början tillverkade Frost-Erik endast knivar för fabrikens interna bruk, men produktionen skulle snart komma att växa och allt fler knivar kan skickas ut i såväl Sverige som världen. Morakniv omsatte under 2022 ca 210 MSEK, varav ca 70% av försäljningen gick på export.

För frågor rörande detta pressmeddelande, vänligen kontakta:

Johan Burtus, CEO, Morakniv AB

johan.burtus@morakniv.se

0738-000 460

Marit Sandgren, CPSO, Morakniv AB

marit.sandgren@morakniv.se

0738-224 055