Pressmeddelanden

Morakniv söker studenter till en junior ledningsgrupp 2023

JMT edit pm

Under 2022 lanserade Morakniv pilotprojektet Junior Management Team där en grupp högskolestudenter bjöds in till att delta i det strategiska och operativa ledningsgruppsarbetet. Projektet blev en succé och företaget har därför beslutat att genomföra en liknande satsning även under 2023.

”Vårt pilotprojekt med Junior Management Team, eller JMT som vi kallar det, blev bättre än vi föreställt oss”, förklarar Marit Sandgren, Chief People and Sustainability Officer och fortsätter: ”Under våren 2022 onboardade vi en grupp mycket ambitiösa studenter som parallellt med pågående studier jobbade med oss i ledningsgruppen året ut. Samarbetet gav mycket värdefulla insikter i båda riktningarna. Den seniora ledningsgruppen fick ökad förståelse för ungas perspektiv, drivkrafter och värdegrund. Samtidigt fick studenterna en helt unik möjlighet att praktisera strategiskt och operativt ledningsgruppsarbete i ett verkligt företag utanför skolans väggar. Satsningen på JMT är en väsentlig del i vårt strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbete, där den sociala aspekten med inkludering, kompetensförsörjning och hållbara samhällen är en hörnpelare.”

”JMT 2022 gav verkligen mersmak och adderade stora värden, både för oss i den ordinarie ledningsgruppen, men också för styrelsen och bolaget i stort. Vi imponerades över studenternas driv, nyfikenhet och kommersiella mognad. De var väldigt orädda och vågade utmana oss äldre med tuffa frågeställningar. Vi är evigt tacksamma för bidraget från JMT 2022 och jag vågar dessutom påstå att den här studentgruppen har ett mycket starkare CV efter tiden hos oss” , säger Johan Burtus, Chief Executive Officer.

”JMT gav mig en möjlighet att få en insikt om hur ett företag drivs från insidan, ett tillfälle att koppla samband kunskap från skolan med verkligheten, och kontakter för livet. Rekommenderar verkligen alla att gå programmet”, säger Elina Sandin som hade rollen Junior Chief Executive Officer under pilotprojektet 2022.

Morakniv söker nu fem studenter som studerar på eftergymnasial utbildning och som vill så insyn i både strategisk och operativ bolagsstyrning. Ansökan till Morakniv Junior Management Team pågår fram till och med 31 januari 2023. Mer information kring programmet samt ansökningsdetaljer finns tillgängligt här: morakniv.se/jmt-2023/ (endast på svenska)

 

För frågor rörande detta pressmeddelande, vänligen kontakta:

Johan Burtus, Chief Executive Officer, Morakniv AB

johan.burtus@morakniv.se

0738-000 460

 

Marit Sandgren, Chief People and Sustainability Officer

marit.sandgren@morakniv.se

0738-224 055