Fraktregion
Språk
Fri frakt från 500kr/50€Säkra betalningarStripe | PayPal | Klarna | SwishKnivar tillverkade i Mora, Sverige

Morakniv varslar personal

Som en följd av minskad efterfrågan och ett osäkert marknadsläge, kombinerat med ökade kostnader för energi och råmaterial, har företaget annonserat ett varsel som förväntas träda i kraft successivt under fjärde kvartalet. Onsdag den 12 oktober 2022 informerades all personal samt fackliga parter. Totalt berörs 25 kollektivanställda. Samtidigt aviseras att tidigare, och i närtid kommande, pensionsavgångar på tjänstemannasidan inte kommer att ersättas. Antalet tjänstemän reducerades dessutom vid ett tidigare varsel under det gångna året.

– ”Det har varit en mycket sorglig dag”, säger Johan Burtus, CEO för Morakniv. ”Vi har fantastiskt duktiga medarbetare som är stolta över våra produkter och varumärken. Att tvingas varsla flera av dem om uppsägning känns helt förfärligt. Samtidigt konstaterar jag att vår orderingång är fortsatt låg i jämförelse med vår produktionsförmåga. Givet omvärldsläget med ett högt inflations- och ränteläge samt ökade kostnader för råmaterial och energi hittar vi ingen evidens för att marknadsläget ska förbättras i närtid.”

Ökat fokus på innovation och produktionsutveckling
För att möta nedgången i efterfrågan samt positionera sig inför framtida ökade produktionsflöden, väljer företaget att samtidigt investera i innovationsförmåga och produktionsutveckling, jämte redan pågående satsningar på marknadsföring och kundkommunikation.

– ”Att fylla vår pipeline med utvecklingsprojekt och genomföra relevanta produktlanseringar på årlig basis är oerhört viktigt för våra kunders affärer och vår egen konkurrensförmåga. Därför förstärker vi den här förmågan, bland annat med externa partnerskap” förklarar Johan. Han fortsätter: ”När trycket från marknaden nu är lägre ser vi också möjligheter att prioritera om bland investeringar och projekt som syftar till att förbättra vår produktionsförmåga sett till både volym och kvalitet.”

Osäkert marknadsläge men fortsatt fokus på långsiktiga mål
– ”Vi lever i en oerhört turbulent tid vilket gör affärsläget mycket svårbedömt. Återstoden av 2022 samt merparten av 2023 kommer troligen vara svaga. Långsiktigt jobbar vi dock outtröttligt vidare med att exekvera vår affärsplan där innovation och hållbarhet förväntas skapa god tillväxt för Morakniv” avslutar Johan Burtus.

En Morakniv är alltid tillverkad i Mora
Resan för Morakniv börjar 1891 när Frost-Erik Erson återvände hem till byn Östnor i Mora efter fyra år i Nordamerika. När han startade sin åkdonsfabrik såddes det första fröet till det som så småningom skulle bli företaget och varumärket Morakniv som vi känner det idag.

I början tillverkade Frost-Erik endast knivar för fabrikens interna bruk, men produktionen skulle snart komma att växa och allt fler knivar kan skickas ut i såväl Sverige som världen. Morakniv omsatte ca 280 MSEK under föregående år, varav ca 70% av försäljningen gick på export.

För frågor rörande detta pressmeddelande, vänligen kontakta:

Johan Burtus, CEO, Morakniv AB
johan.burtus@morakniv.se
0738-000 460

Marit Sandgren, CPSO, Morakniv AB
marit.sandgren@morakniv.se
0738-224 055