Fraktregion
Språk
Fri frakt från 500kr/50€Säkra betalningarStripe | PayPal | Klarna | SwishKnivar tillverkade i Mora, Sverige

Morakniv varslar personal

Som en följd av minskad efterfrågan på Moraknivs produkter varslar företaget nu 24 personer. Varslet förväntas träda i kraft successivt under våren och sommaren.

Torsdag den 10 mars 2022 informerades såväl fackliga parter som all personal om varslet. Totalt berörs 24 personer, varav 15 kollektivanställda och 9 tjänstemän. ”Det har varit en oerhört tung dag”, förklarar Johan Burtus, CEO för Morakniv. ”Att hantera den här typen av information och frågor är väldigt ledsamt, men vi måste anpassa oss efter det rådande läget på marknaden.”

Osäkert marknadsläge
Under större delen av COVID-19 pandemin var företagets kunder mycket aktiva, vilket bidrog till en positiv bild av marknadsläget och framtida utsikter. Under hösten 2021 har orderingången dock varit ostabil, vilket gjorde att företaget tvingades säga upp visstidsanställda samt göra ändringar i produktionsskift vid årsskiftet. Ökad inflation och stigande konsumentpriser kombinerat med störningar i främst hav- och marktransporter på exportmarknaderna påverkar dock fortfarande företagets affärer negativt. Kriget i Ukraina och den kris som blossat upp på den strategiskt viktiga Europamarknaden har ytterligare försämrat företagets utsikter. ”Affärsläget i närtid är mycket svårbedömt, 2022-2023 kommer sannolikt vara turbulenta och periodvis svaga. Långsiktigt hoppas vi dock på en positiv utveckling och tillväxt för Morakniv” avslutar Johan Burtus.

En Morakniv är alltid tillverkad i Mora
Resan för Morakniv börjar 1891 när Frost-Erik Erson återvände hem till byn Östnor i Mora efter fyra år i Nordamerika. När han startade sin åkdonsfabrik såddes det första fröet till det som så småningom skulle bli företaget och varumärket Morakniv som vi känner det idag.

I början tillverkade Frost-Erik endast knivar för fabrikens interna bruk, men produktionen skulle snart komma att växa och allt fler knivar kan skickas ut i såväl Sverige som världen. Idag omsätter Morakniv närmare 220 Mkr varav över 70% säljs utanför Sverige.

För frågor om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:
Johan Burtus, CEO, Morakniv AB
E-post: johan.burtus@morakniv.se
Telefon: 0738 – 000 460

Marit Sandgren, CPSO, Morakniv AB
E-post: marit.sandgren@morakniv.se
Telefon: 0738 – 224 055