AB Karl Hedin i Vänersborg
Skyttegatan 2
462 32 Vänersborg Sverige