DC DAHL HALMSTAD
FRENNARPSVÄGEN 12B
302 44 HALMSTAD
Telefon: 035-18 29 70