Vår garanti

En kniv för hela livet

Garantivillkor

Garantin gäller endast för produktens ursprungliga köpare. Avbrutna knivspetsar, missfärgningar och rostfläckar täcks inte. Vid reklamation ska du kontakta din lokala återförsäljare eller distributör.

Om ett garantiärende kan bekräftas skickas en ny kniv så snart som möjligt på bekostnad av Morakniv. Vi kan komma att ta ut en avgift för återförsändelsen om vi kommer fram till att knivens skada beror på någon av följande orsaker:

Skada orsakad av felaktig eller oaktsam hantering.
Underlåtenhet att sköta om, rengöra eller underhålla kniven på rätt sätt (se vår guide om Knivvård).
Skada orsakad av egen reparation, modifiering, normalt slitage eller demontering.

Om du har köpt en vara på morakniv.se:

Berätta för oss vad som hänt och beskriv hur du använt kniven. Maila namn, adress, telefonnummer och e-postadress och ordernummer till webshop@morakniv.se. Bifoga en bild av kniven och batch-nummer på etiketten om du har möjlighet. Om ytterligare undersökning av kniven krävs från vår sida rekommenderar vi att du skickar den i en spårbar försändelse. Observera att förlust av kniven inte täcks av garantin.

Om du köpt en vara i Morakniv Concept Store:

Bege dig till butiken, ta med dig produkten och eventuellt kvitto. Har du ingen möjlighet att besöka butiken så kan du berätta för oss vad som har hänt samt ge en beskrivning över hur du använt kniven. Maila namn, adress, telefonnummer och e-postadress till butiken@morakniv.se. Bifoga en bild av kniven och batch-nummer på etiketten om du har möjlighet.

Om du köpt vara hos en återförsäljare:

Vi ber dig kontakta din återförsäljare. Berätta för dem vad som hänt och beskriv hur du använt kniven. Maila namn, adress, telefonnummer och e-postadress till din lokala återförsäljare. Bifoga en bild av kniven och batch-nummer på etiketten om du har möjlighet.