Vår garanti

En kniv för hela livet

Garantivillkor

Garantin gäller endast för produktens ursprungliga köpare. Avbrutna knivspetsar, missfärgningar och rostfläckar täcks inte. Vid reklamation ska du i första hand kontakta din lokala återförsäljare eller distributör, alternativt Morakniv i sista hand om det inte finns någon återförsäljare i ditt land.

Om ett garantiärende kan bekräftas skickas en ny kniv så snart som möjligt på bekostnad av Morakniv. Vi kan komma att ta ut en avgift för återförsändelsen om vi kommer fram till att knivens skada beror på någon av följande orsaker:

Skada orsakad av felaktig eller oaktsam hantering.
Underlåtenhet att sköta om, rengöra eller underhålla kniven på rätt sätt (se vår guide om Knivvård).
Skada orsakad av egen reparation, modifiering, normalt slitage eller demontering.

Berätta för oss vad som hänt och beskriv hur du använt kniven. Maila namn, adress, telefonnummer och e-postadress till din lokala återförsäljare eller till claims@morakniv.se. Bifoga en bild av kniven och batch-nummer på etiketten om du har möjlighet.

Om ytterligare undersökning av kniven krävs från vår sida rekommenderar vi att du skickar den i en spårbar försändelse. Observera att förlust av kniven inte täcks av garantin (inte heller vid leverans till och från återförsäljaren).