Integritetspolicy

Giltig från och med 2018-05-25 (senast uppdaterad 2018-05-25)

Morakniv AB (Morakniv) uppskattar att du tar del av vår integritetspolicy. I denna policy vill vi informera dig om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter när du är i kontakt med Morakniv. Du skall vara säker på att Morakniv vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som du lämnar till Morakniv.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Morakniv AB, Box 407, 792 27 Mora. För frågor om integritetspolicyn vänligen vänd dig via e-post till: info@morakniv.se

 

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, som till exempel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Då du lämnar dina personuppgifter till Morakniv skall du känna dig trygg. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och dataskyddsreformen (GDPR) som träder i kraft inom EU den 25 maj 2018. Du måste vara över 18 år för att lämna personuppgifter till oss. Om det kommer till vår kännedom att vi samlat in personuppgifter om en person under 18 år vidtar vi åtgärder för att ta bort informationen så snart som möjligt. De personuppgifter som registreras via hemsidan, eller på annat sätt förmedlas till Morakniv, säljs aldrig till tredje part i kommersiellt syfte.

 

Syftet med insamling av personuppgifter

Morakniv behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Morakniv dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support och garantiärenden
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice till våra direkta och indirekta kunder samt övriga affärskontakter via bland annat vår kundtjänst eller våra säljare
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Moraknivs produkter och tjänster
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning relaterat till köp av produkter och tjänster. Uppgifter behandlas även indirekt i anslutning till utveckling, test och förvaltning av de IT-system som är knutna till vår webbplats

Vi ber dig notera att när du använder vår webbplats finns det funktioner som gör det möjligt för dig att lägga upp information som kan betraktas som personliga uppgifter. Du får endast lägga upp information om andra personer om du har deras samtycke till att tillhandahålla oss deras information.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss enligt nedan:

För dig som kund (direkt eller indirekt) samt affärskontakt med Morakniv:

 • Namn
 • Titel/roll
 • Företagsnamn och identifikationsnummer (organisationsnummer eller personnummer om enskild firma)
 • Företagsadress
 • Företagstelefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • IP-adress och information om din användning av Moraknivs webbplats
 • Information om vilka av våra produkter eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till
 • Uppgifter om dina inköp
 • Information om ditt kundkonto

 

För dig som privatperson som genomför köp på vår hemsida/webbshop och/eller skapar ett konto i vår webbshop:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kontoinformation (endast om du aktivt väljer att skapa ett konto)
 • IP-adress och information om din användning av Moraknivs webbplats
 • Information om vilka av våra produkter eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till
 • Uppgifter om dina inköp

 

För dig som anmäler dig till nyhetsbrev:

 • Namn
 • E-post
 • IP-adress och information om din användning av Moraknivs webbplats
 • Information om vilka av våra produkter eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till

 

Cookies & loggfiler

Morakniv använder cookies på www.morakniv.se och tillhörande domäner och applikationer. Genom att använda vår webbplats samtycker du till att cookies används. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare och möjliggör för oss eller tredje part att identifiera dig. Cookies kan användas för följande syften: (1) tillåta vissa funktioner; (2) tillhandahålla statistik; (3) spara dina val och (4) möjliggöra annonsering och intressebaserad marknadsföring. Om du inte vill ha cookies eller vissa typer av cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare för att radera sparade cookies och blockera nya. Lägg emellertid märke till att om du raderar eller blockerar cookies kan detta göra att du inte kan använda alla funktionerna på vår webbplats, som t.ex. att spara dina val, och det kan även göra att vissa sidor inte visas korrekt.

Hantera samtycke

 

Tredjepart cookies

Morakniv använder Google Analytics för att analysera hur webbplatsen används. Google Analytics genererar statistik och annan information genom att spara cookies på användarens dator. Google själva sparar också och använder denna information. Googles sekretesspolicy finns på: http://www.google.com/privacypolicy.html.

Morakniv använder även Hotjar för analysera användarupplevelsen genom insamlandet av anonymiserad data. Läs mer i Hotjars policy på : https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/

 

Tredjepartsleverantörer

Morakniv använder sig av tredjepartsleverantörer som tex men inte uteslutande IT-konsulter för att kunna fullfölja leverans av våra produkter och tjänster. Morakniv upprättar för samtliga dessa fall ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan Morakniv och tredje part.

 

Personuppgifter för marknadsföringsändamål

Ett godkännande av vår integritetspolicy innebär också ett samtycke till att Morakniv använder de personuppgifter du lämnat för marknadsföring och marknadsundersökningar. Syftet är att skapa en bättre upplevelse eftersom Morakniv ständigt jobbar med att förbättra och optimera kvaliteten på våra produkter och tjänster (till exempel, genom att visa innehåll som kan vara av intresse för dig och leverera mer relevant information till dig). I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring vänligen kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte.

 

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge du är kund till Morakniv eller på annat sätt är aktiv med Morakniv, till exempel genom kontakt med vår kundtjänst eller våra säljare eller att inneha ett konto på vår webbshop.

Oavsett om du är kund eller aktiv hos Morakniv lagrar vi dessutom dina personuppgifter så länge vi är skyldiga enligt vad som anges i bokföringslagen eller enligt annan tillämplig lag.

Samtycket till att dina personuppgifter används för marknadskommunikation gäller (om inget annat anges i specifika erbjudanden) lika länge som vi angivit ovan.

 

Överföring av personuppgifter

Överföring av personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i kontaktformulär, e-post, visitkort eller via muntlig kontakt med oss kommer endast att överföras till tredje part, i den utsträckning som krävs för att uppfylla avtalet. De personuppgifter som du registrerat hos Morakniv säljs aldrig till tredje part i kommersiellt syfte. För att vi ska kunna fullfölja leverans av produkter och tjänster, skicka nyhetsbrev m.m. kommer vissa personuppgifter eventuellt att behandlas av externa parter som då har personuppgiftsbiträdesavtal med Morakniv (se stycke ’Tredjepartsleverantörer’).

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns lagrat hos oss. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter. Du kan alltid kontakta oss för att få hjälp eller information om dina rättigheter på info@morakniv.se. Du har också rätt att lämna klagomål till Dataskyddsinspektionen.

 

Ändring av data- och integritetspolicy

Morakniv förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn när som helst. Senaste datum för uppdatering finns som not på första sidan.