Visselblåsartjänst på Morakniv för ett tryggt och öppet arbetsklimat

På Morakniv strävar vi efter att ha ett öppet arbetsklimat och hög affärsetik. Vi ska vara en säker arbetsplats med en trygg och tillförlitlig företagskultur som strävar efter att driva företaget på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Därför har vi en visselblåsartjänst som medarbetare kan rapportera oegentligheter till. 

Vad innebär visselblåsartjänsten?

Visselblåsning innebär att en person med insyn i företaget uppmärksammar företagsledningen på misstankar om allvarliga missförhållanden som kan påverka Moraknivs verksamhet eller en människas liv eller hälsa. Den är viktig för att minska risker och för att bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss. Det är främst nyckelpersoner eller personer i ledande ställning som kan omfattas av ett visselblåsarärende, men alla kan bli rapporterade.

I första hand uppmanas medarbetare som har misstankar om en oegentlighet att vända sig till en chef. Om medarbetaren inte känner att det går att prata med sin chef kan man rapportera ärendet här på visselblåsarfunktionen. Man kan vara anonym här om man vill.

Vad kan rapporteras?

Visselblåsartjänsten ska användas för att rapportera misstankar om allvarliga missförhållanden som kan påverka Moraknivs verksamhet eller en människas liv eller hälsa. Exempel på visselblåsarärenden;

 • Ekonomisk brottslighet som mutor, bedrägeri, stöld, korruption, förskingring eller dataintrång
 • Medveten felaktig bokföring, intern bokföringskontroll eller annan ekonomisk brottslighet
 • Stora brister i säkerheten på arbetsplatsen
 • Allvarliga miljöbrott
 • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier
 • Andra allvarliga missförhållanden som rör företages vitala intressen

Hur görs en anmälan

När misstanke eller oro över något uppstår, kan du i första hand kontakta närmaste chef. Ansvarig chef kan hjälpa dig att bedöma om förseelsen bör eskaleras beroende på allvarlighetsgrad, hur känsligt ärendet anses vara samt vem som misstänks för företeelsen. Känner du dig ej bekväm med att kontakta närmaste chef så kan du anmäla på följande sätt:

 • Skriftligen via formulär på denna sida
  Via denna kanal kan man även vara anonym. Åtkomst till mottagna meddelanden via visselblåsarfunktionen är begränsad till individer i visselblåsargruppen. Vid behov kan individer med specialkunskap i ärendet inkluderas i visselblåsargruppen. All rapportering behandlas konfidentiellt.
  Visselblåsargruppen är: CFO (administrativ chef) och CPSO (HR- och hållbarhetsansvarig)
 • Muntligen 
  Anmälan kan även göras genom ett fysiskt möte. Om någon önskar begära ett fysiskt möte för att lämna en anmälan om förhållanden kan en begäran lämnas genom webbformuläret, via telefon eller via brev. Den som vill begära ett fysiskt möte behöver lämna sina kontaktuppgifter så att vi kan ta kontakt i syfte att boka in ett möte. Vänligen observera att anonymitet inte kan utlovas om rapporteringen sker genom ett fysiskt möte.

Svarsprocess

När ett ärende har mottagits beslutar visselblåsargruppen om ärendet ska accepteras som en förseelse enligt visselblåsarpolicyn. För att bedöma om ärendet ska kvalificeras som visselblåsning påbörjar visselblåsarteamet en initial utredning och undersöker frågan grundligt. Om ett ärende berör en person i visselblåsargruppen hanteras och utredas ärendet av extern part.

All visselblåsarkommunikation och tillhörande utredning behandlas konfidentiellt av alla parter som involveras. Beroende på ärendets natur så kommer frågan antingen utredas internt alternativt lämnas över till polis eller annan extern utredning.

Inom sju dagar återkommer visselblåsargruppen med ett svar till den som rapporterat händelsen (under semesterperioder eller andra längre ledigheter kan inte tidsfristen på sju dagar garanteras).

För att läsa visselblåsarpolicyn i sin helhet;

Visselblåsarpolicy

Visselblåsning

Namn (frivilligt)
E-post (frivilligt)
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.