English Mitt konto
Meny Stäng
Vår historia
Med tillverkning i Mora sedan 1891
Hur allt började
I Mora finns en lång tradition av knivmakeri. I över 400 år har vi skapat vassa knivar till resten av världen. Resan för Morakniv börjar 1891 när Frost-Erik Erson återvände hem till byn Östnor i Mora efter fyra år i Nordamerika. När han startade sin åkdonsfabrik såddes det första fröet till det som så småningom skulle bli företaget och varumärket Morakniv som vi känner det idag.
I början tillverkade Frost-Erik endast knivar för fabrikens interna bruk, men produktionen skulle snart komma att växa. Morakniv som begrepp var välkänt i Sverige redan i slutet av 1800-talet, just på grund av bygdens långa tradition av tillverkning. Knivarna från Mora hade sedan spridits till användare ute i landet genom gårdsfarihandlare eller genom byteshandel. I och med att fabriken grundas kan produktionen växa och allt fler knivar kan skickas ut i såväl Sverige som världen.
1891-2016: 125 år av knivkunskap
En företagshistoria

Resan börjar

Fröet till vad som blir Morakniv sås 1891 i Frost-Eriks åkdonsfabrik. Han kom senare att kallas Erik Frost och kunde snart se sin knivtillverkningen ta verklig fart.

1891
1891
Världen nästa!

Nu börjar knivarna från Mora att gå på export. Det handlade om tälj- och slidknivar som spreds i såväl Sverige som världen. Köparna utgjordes främst av gross-, krut- och järnhandlare.

Krång-Johan gör entré

1912 grundade Krång-Johan Eriksson – även kallad KJ – sin egen knivtillverkning i Östnor. Han hade tidigare jobbat hos Frosts, men drog inte helt jämnt med arbetsledningen och blev helt enkelt utkastad. Planen var då att emigrera till USA, men först ville han pröva knivlyckan på egen hand. Tillsammans med en affärspartner grundade han då den knivfabrik som hundra år senare skulle komma att bli en del av Morakniv. Det blev ingen emigration för Krång-Johan.

1912
1955
Vassa isborrar

Under produktnamnet ”Mora-borren” började Bud-Carl Anderssons knivfabrik tillverka de isborrar som snart kom att bli världskända. Kännetecknet för borrarna från Mora var de extremt vassa isborrsskären. Det är också däri – i skärpan – som den gemensamma nämnaren med Morakniv ligger.

Förvärven inleds

Här görs det första av många kommande förvärv, när KJ införlivar Bud Carl Anderssons tillverkning av knivar och isborrar i det egna företaget.

1961
1962
Knivar från kranar

I början av 60-talet valde knivkonkurrenten FM Mattsson att lägga ner sin tillverkning. Istället satsade de fullt ut på tillverkning av kranar - en satsning som minst sagt slog väl ut. I och med detta fanns en hel maskinpark, verktyg och komponenter som skulle avyttras och KJ Erikssons ville mer än gärna förvärva den nedlagda knivtillverkningen. Det fanns inte på kartan för KJ att något av de konkurrerande företagen i bygden skulle dra nytta av FM Mattssons lämningar.

Frosts en del av KJ

Frosts knivfabrik förvärvas i tre etapper, varav den första sker 1988, då Frosts blir dotterbolag till KJ Eriksson. 2002 och 2005 förvärvar KJ Eriksson AB resterande aktier i Frosts. Först genom att köpa FM Mattssons aktier och sedan genom att bröderna Brask sålde sina kvarvarande poster.

1988-2005
2005
KJ blir Mora of Sweden

2005 sker den slutgiltiga sammanslagningen av KJ Eriksson och Frosts. Konstellationen byter då företagsnamn till Mora of Sweden för att ytterligare stärka och markera samordningen mellan de två.

Ett registrerat varumärke

I och med hopslagningen av de två företagen blev det än viktigare att ha ett enat starkt varumärke: Morakniv. Arbetet för att övertyga myndigheterna om att godkänna ansökan krävde långt och hårt arbete, innan registreringen äntligen går igenom. Även varumärkena Frosts Mora och Mora ICE registreras.

2009
2011
En gemensam fabrik

Det slutgiltiga steget i sammanslagningen av Frosts och Morakniv tas när all produktion samlas i samma lokaler, där KJ Eriksson tidigare huserat. Det är samma plats där fabriken och all tillverkning finns idag.

Isborrarna säljs av

Nu upphör tillverkningen av kompletta isborrar. Dock fortsätter produktionen av vissa komponenter till borrarna, såsom skären.

2013
2016
Företaget Morakniv

Från och med 1 januari heter vårt företag Morakniv AB. Att heta det vi faktiskt tillverkar - knivar från Mora - blir ett naturligt steg i vår utveckling, samtidigt som vi får framhäva stoltheten i vår lokala förankring.

Kontakt
Information
Våra produkter
Sociala medier
Vår historia